Kanjana Chonsiri

Kanjana.jpg
Kanjana1.jpg
Kanjana.jpg
Kanjana1.jpg

Kanjana Chonsiri

0.00

Kanjana Chonsiri

ธรรมชาติให้โอกาสแห่งการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานของกาญจนาอาศัยความสนใจอย่างจดจ่อและปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมจริงในขณะเดียวกัน เธอก็เชื่อว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นจริงอยู่ภายในมีความสำคัญเหนือกว่าสิ่งที่เรารับรู้ว่าเป็นจริงจากภายนอก  เธอพยายามสร้างสรรค์ผลงานเพื่อฉลองสุนทรียศาสตร์แบบผสมผสาน     ภาพวาดที่เหนือรูปถ่ายที่เธอเห็นอยู่รอบๆตัวเธอเอง และภาพที่ผลุดขึ้นมาจากความคิด 

Nature offers an opportunity for endless learning. Chonsiri’s creative process relies on immersion and interaction with the real environment as she believes that what we feel as real internally prevails in significance over what we perceive as real externally. She strives to create works celebrating a combined aesthetic: drawing upon the images she see around herself and images conjured up by the mind.

Add To Cart

Kanjana Chonsiri was born in 1989 on Phuket Island, Thailand. She completed her BFA, Faculty of Painting and Graphic Arts at Silpakorn University and graduated with honors. For her, nature offers an opportunity for endless learning. Her creative process relies on immersion and interaction with the real environment as she believes that what we feel as real internally prevails in significance over what we perceive as real externally. She strives to create works celebrating a combined aesthetic: drawing upon the images she see around herself and images conjured up by the mind. Kanjana’s work has won several awards including the 29th Young Artist Award and 59th National Art Award. Her works have been awarded in many exhibitions including the Asia Plus Exhibition, Toshiba Young Artists Exhibition, Panasonic Exhibition, Amata Young Artists Exhibition and the National Art Awards.